Reservering accommodaties

 • Sportlandgoed De Haamen heeft een open karakter: er zijn diverse
  rolstoeltoegankelijke accommodaties in een open, groene omgeving.
  Het landgoed sluit hiermee aan op het groene buitengebied en nodigt
  uit tot een bezoek.

  startblokken atletiek

  Iedereen is welkom om op het sportlandgoed te komen sporten
  of bewegen met inachtneming van de huisregels en de aanwijzingen
  van de toezichthouders. Naast het persoonlijke toezicht wordt ook
  toezicht gehouden door middel van webcams om de
  algemene veiligheid en orde en netheid van het landgoed te bewaken.

  Bij vragen of voor het plaatsen van een reservering kunt u tijdens kantooruren (tussen 9:00 uur en 16:00 uur) contact opnemen met:

  Afdeling reserveringen
  T 046 457 11 03
  verhuur@dehaamen.nl 

  Kijk hier voor meer informatie over de gereserveerde tijdstippen 
  per accommodatie. 

  Klik hier voor de algemene gebruikersvoorwaarden.

  Spelregels

  Spelregels t.a.v. de reservering van de velden zijn als volgt:

  * Bij trainingen en wedstrijden van verenigingen of andere groepen
  dienen de betreffende velden altijd gereserveerd te worden.
  * Dit geldt ook voor regelmatig (recreatief) gebruik door groepen op
  vaste tijdstippen (zoals een groep skeelers die op een vast moment
  komen skeeleren)
  * En ook wanneer een individu of groep zich wil verzekeren van
  "exclusief gebruik" voor een bepaalde tijdsduur (bijv. een training door
  een individuele topsporter, personeel van de brandweer
  of een sportevenement door een bedrijf).

  De toezichthouders zullen letten op de toepassing van deze spelregels.

  Bij vragen over de (voorwaarden rond) reservering van de sport-
  accommodaties (binnen- en buitensport) kan een mail gestuurd worden
  naar verhuur@dehaamen.nl of kan gebeld worden met
  nummer 046 - 457 11 03.

  Alle medewerkers van Sportlandgoed De Haamen heten u
  van harte welkom en staan voor u klaar om u te helpen aan
  informatie of hulp bij het sporten!

© gemeente Beek
COLOFON