Hulp & Ondersteuning

De verenigingsconsulent van de gemeente Beek, Tom Eijkelenberg, ondersteunt vrijwilligersorganisaties met advies op het gebied van aanbod, beleid, financiën, subsidies en andersoortige vragen. Denk hierbij concreet aan, bijvoorbeeld:

  • Het maken van een beleidsplan
  • Subsidies, fondsen en sponsoring
  • Vrijwilligersbeleid
  • Het organiseren van evenementen
  • Aanbod creëren voor specifieke doelgroepen

Sportverenigingen die werk willen maken van het sporten voor nieuwe doelgroepen kunnen ook rekenen op steun van de gemeente Beek door ondersteuning van de verenigings- of IKS-consulent.

Meer weten?
Verenigingsconsulent gemeente Beek:
Tom Eijkelenberg
E: tom.eijkelenberg@gemeentebeek.nl
T: 046-4389222