Wat is IKS?

Wat is IKS?

Sporten is voor iedereen van belang, maar voor mensen met een beperking in het bijzonder. Sporten helpt en draagt bij om onafhankelijker te leven, het is goed voor de sociale contacten, zelfwaardering en men gaat er beter door functioneren in het dagelijks leven. Bovendien is sport en bewegen ook nog eens heel er leuk. Kortom, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor mensen met een beperking groeit door middel van sport en bewegen. Daarom moet iedereen de mogelijkheid hebben om te sporten, ook als je een beperking hebt of gewoon wat extra ondersteuning nodig hebt.

Regionaal samenwerkingsverband
De gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein zien het belang om meer mensen met een beperking te stimuleren om te gaan en blijven sporten en bewegen. Daarom hebben ze in een regionaal verband afgesproken om een regioconsulent IKS (Iedereen Kan Sporten) in te zetten. De regioconsulent werkt samen met zorginstellingen, kennisinstellingen, verenigingen en is er een nauwe samenwerking met o.a. verenigingsondersteuners, de sportpedagoog, Sportlandgoed de Haamen, het Tainingscentrum Aangepast Sporten (TAS), Huis voor de Sport Limburg en vele andere maatschappelijke partners.

Doelstellingen
Het doel van het project drieledig:

  1. Een toename stimuleren van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking;
  2. Een toename van het sporten door mensen met een beperking;
  3. Individuele begeleiding van kinderen naar een sport- en beweegaanbod.

Zo kan de regioconsulent mensen met een beperking individueel begeleiden naar sport- en beweegaanbod. Worden er verschillinde clinics en evenementen georganiseerd om mensen met een beperking kennis te laten maken met verschillende sporten. En stimuleert de regioconsulent kennisoverdracht binnen partners ter bevordering van het aangepaste sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

Doelgroep
De focus binnen het project ligt op jeugd en jongeren tot 23 jaar. De doelgroep is onder te verdelen in:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Mensen met een meervoudige beperking
  • Mensen met een visuele beperking
  • Mensen met een auditieve beperking
  • Mensen met gedragsproblematiek

Meer informatie
Meer weten over het project Iedereen Kan Sporten? Zoekt u de samenwerking? Of wilt u graag kennismaken met de regioconsulent Iedereen Kan Sporten? Neem dan direct contact op.
Chantal Bos, IKS Westelijke Mijnstreek:
M: info@dehaamen.nl
T: +31651326763