Algemene voorwaarden klantenkaart

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze klantenkaart en het gebruik hiervan. Deze voorwaarden zijn zonder uitzondering voor alle kaarthouders van toepassing. Hieronder volgt een korte beschrijving van de voorwaarden die Sportlandgoed De Haamen hanteert.

ALGEMEEN

 1. Wanneer u als (nieuwe) klant start met het volgen van (zwem)lessen heeft u een klantenkaart nodig.  
 2. Het aanmaken van een eerste klantenkaart is kosteloos.
 3. Een tweede of vervangende klantenkaart kost €5,20.
 4. De klantenkaart is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar.
 5. De producten op de klantenkaart hebben een geldigheidsduur.
 6. Feestdagen en vakanties worden meegerekend in de geldigheidsduur van de kaart. Met uitzondering van de ABC zwemlessen.
 7. Bij langdurige ziekte of uitval wordt de klantenkaart (tijdelijk) geblokkeerd. Bij een beter melding wordt de klantenkaart weer geactiveerd. De geldigheidsduur schuift daarmee op.
 8. Lessen die nog op de kaart staan na de geldigheidsdatum van de klantenkaart komen te vervallen.
 9. Voor onze activiteiten en programma’s gelden uitzonderingen met betrekking tot de prijsstelling en geldigheidsduur. Deze worden hieronder per programma genoemd.
 10. De tarieven van activiteiten en programma’s worden jaarlijks geïndexeerd en kan men inzien op de website of bij de kassa.

AQUASPORTIEF
De aquasportief 12- en 25-lessenkaart is geldig voor de lessen: aquabootcamp, aquajoggen, aquapower, aquarobics, aquatherapie en fit & vitaal.

 • Geldigheidsduur 12 lessenkaart: max. 6 maanden na aankoop van de kaart of 12 lessen.
 • Geldigheidsduur 25 lessenkaart: max. 1 jaar na aankoop van de kaart of 25 lessen.
 • De lessen zijn vrij te gebruiken bij alle bovengenoemde lessen. Ook meerdere malen per week.
 • De klantenkaart is persoonsgebonden.
 • Het is toegestaan om introducés mee te nemen op uw lessenkaart.


RECREATIEF ZWEMMEN
De recreatief 12- en 25-badenkaart geldt uitsluitend voor de momenten van banenzwemmen, dameszwemmen en familiezwemmen. Voor het discozwemmen, zwemmen+ en medisch zijn uitsluitend losse entrees mogelijk.

 • Geldigheidsduur 12 lessenkaart: max. 6 maanden na aankoop van de kaart of 12 lessen.
 • Geldigheidsduur 25 lessenkaart: max. 1 jaar na aankoop van de kaart of 25 lessen.
 • De baden zijn vrij te gebruiken bij alle bovengenoemde momenten. Ook meerdere malen per week.
 • De klantenkaart is persoonsgebonden.
 • Het is toegestaan om introducés mee te nemen op uw lessenkaart.


ABC ZWEMLESSEN
De ABC zwemlessen 12- en 25-badenkaart geldt uitsluitend voor de momenten van ABC zwemmen. Voor het aandachtszwemmen en volwassen zijn aparte lessenkaarten beschikbaar met dezelfde voorwaarden.

 • Geldigheidsduur 12 lessenkaart: max. 6 weken na aankoop van de kaart of 12 lessen.
 • Geldigheidsduur 25 lessenkaart: max. 13 weken na aankoop van de kaart of 25 lessen.
 • De lessen zijn vrij te gebruiken bij de ingeplande zwemlessen.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • Meldt u vóór de les dat uw kind ziek is, dan is de eerste verzuimles voor eigen rekening.
 • Is uw kind langdurig ziek dan wordt de leskaart (tijdelijk) stopgezet.
 • Bij ziekmeldingen achteraf kunnen we helaas niets meer voor u doen.
 • Bij afwezigheid om andere redenen dan ziekte loopt uw leskaart gewoon door.
 • De klantenkaart is persoonsgebonden.
 • U kunt géén introducés meenemen op de kaart.


BEWEEGPROGRAMMA’S
Voor de verschillende beweegprogramma’s (o.a. Sport & Spel, Sportief Wandelen, Yoga en Multisport) zijn aparte lessenkaarten beschikbaar. De lessenkaarten zijn uitsluitend te gebruiken voor de specifieke activiteit.

 • Geldigheidsduur 12 lessenkaart: max. 6 maanden na aankoop van de kaart of 12 lessen.
 • Geldigheidsduur 25 lessenkaart: max. 1 jaar na aankoop van de kaart of 25 lessen.
 • Geldigheidsduur multisport: max. 1 maand na aankoop van de kaart of 4 lessen.
 • De klantenkaart is persoonsgebonden.
 • Het is toegestaan om introducés mee te nemen op uw lessenkaart.
   

VRAGEN, MEER INFORMATIE OF AFMELDEN VOOR LANGDURIG ZIEKTE
Bij langdurige ziekte of uitval wegens medische redenen kunt u de kaart tijdelijk stopzetten. Voor meer informatie of vragen en/of het stopzetten van de klantenkaart kunt u telefonisch contact met ons opnemen via: 046-4360180 of per e-mail: info@dehaamen.nl.