De Haamen - Zorg

Sportzorgprogramma's

De Sport Carrousel

Meer info >
Multisport- en Beweeggroep

Meer info >
Sport- en spelinstuif

Meer info >
Zwemmen Plus

Meer info >
Fit & Vitaal

Meer info >

Activiteitencentrum SGL

SGL biedt op Sportlandgoed de Haamen diverse soorten dagbesteding aan mensen met hersenletsel (NAH), dementie en/of een lichamelijke handicap. Het doel van de dagbesteding is om cliënten weer structuur te geven en mogelijkheden bieden om verder te ontwikkelen. Door middel van programma’s en activiteiten worden cliënten geholpen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren binnen hun eigen omgeving en netwerk. Onder begeleiding van professionele...

Meer info >

De Beweegmakelaar

De gemeente Beek vindt het belangrijk dat burgers kunnen deelnemen aan sporten en bewegen op zijn of haar niveau. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Sportlandgoed de Haamen in Beek heeft een regionale functie voor aangepast sporten. Met de beweegmakelaar heeft Sportlandgoed de Haamen een loketfunctie. De beweegmakelaar brengt vraag en aanbod bij elkaar en verkleint de stap naar een passend sport-/beweegaanbod in de eigen (woon)omgeving. Deze consulent is hét...

Meer info >