Activiteitencentrum SGL

Activiteitencentrum SGL

SGL biedt op Sportlandgoed de Haamen diverse soorten dagbesteding aan mensen met hersenletsel (NAH), dementie en/of een lichamelijke handicap. Het doel van de dagbesteding is om cliënten weer structuur te geven en mogelijkheden bieden om verder te ontwikkelen. Door middel van programma’s en activiteiten worden cliënten geholpen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren binnen hun eigen omgeving en netwerk.

Onder begeleiding van professionele (sport)begeleiders en zorgverleners biedt SGL diverse activiteiten en programma op het gebied van sport en bewegen. Vaak in combinatie met educatie, praktische vaardigheden, creatief, maar ook arbeidsmatige werkzaamheden. Denk hierbij aan zwemmen, weerbaarheidstraining, zelfverdediging, welness, diverse sportclinics, cardio, ADL-oefeningen, valpreventie, geheugentraining, etc. De activiteiten sluiten aan bij de individuele doelstellingen. De client bepaalt dus zelf waar hij/zij aan werkt en stelt een individueel programma samen.

VOOR WIE
Dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), meervoudige beperking en dementie.

WANNEER
De dagbesteding van SGL op de Haamen vindt plaats van maandag t/m vrijdag.

TARIEVEN
De aanvraag voor dagbesteding verloopt via de gemeente waarin u woont. Dit is meestal een WMO loket of vraagwijzer waarbij met behulp van een meldingsformulier uw hulpvraag in behandeling wordt genomen. Vervolgens zal er in de meeste gevallen een keukentafelgesprek bij u thuis plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal de WMO consulent de gehele situatie in kaart brengen en bekijken of u in aanmerking komt voor professionele zorg.

INFORMATIE
T: 045-800 05 00
E: sport@sgl-zorg.nl