Zwemmen Plus

 • Zwemmen met professionele begeleiding en zorg

  Hellingbaan zwembad

  Voor mensen die extra begeleiding nodig hebben in het water of mensen die hulp nodig hebben bij de verzorging heeft De Haamen het aanbod “Zwemmen plus”.

  Het kan hierbij gaan om mensen met een lichamelijke beperking, mensen die aan het revalideren zijn of begeleiding krijgen van een fysiotherapeut. Er is een tillift aanwezig voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Ook bestaat er de mogelijkheid om met een speciale rolstoel het water in te rijden via een hellingbaan. De temperatuur van het water is 30.5 graden.

  Wat?
  Het programma wordt aangepast aan de doelgroep. Elementen die aan de orde komen zijn conditie (er kan gewerkt worden met individuele schema’s), recreatie (zwemmen voor de ontspanning of spelvormen zoals waterbasket) en oefeningen gericht op lenigheid en kracht (al dan niet op muziek). Bij sommige onderdelen wordt gebruik gemaakt van materialen zoals dumbells.

  Wanneer?
  Vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur, zwembad De Haamen
  De kosten zijn € 4,60 voor een uur.

  Aan- en afmelden
  Vooraf aanmelden is noodzakelijk! Er vindt namelijk eerst een gesprek plaats over de gewenste begeleiding en/ of zorg.
  In verband met de planning van de benodigde begeleiding is afmelden (bij bv. ziekte) ook verplicht.
  Meer informatie, aan- en afmelden via info@dehaamen.nl.

© gemeente Beek
COLOFON