Vervoersregeling

 • Gehandicapte sporters, en de verenigingen en stichtingen die sport en bewegen voor gehandicapten aanbieden, kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke vervoerskosten. Bijvoorbeeld omdat ze verder moeten reizen voor competitieduels, of omdat regulier vervoer niet voldoet vanwege de speciale vervoersbehoeften. Om deze drempel te verlagen, bieden gemeenten, Provincie en Huis voor de Sport de “Vervoersregeling Gehandicapte Sporters”.

  Elk jaar kunnen sportverenigingen en stichtingen vervoersbewegingen van hun gehandicapte leden naar trainingen, instuiven, competitieduels en sportevenementen opgeven bij het Huis voor de Sport. Dat doen jaarlijks al zo’n 50 verenigingen in Limburg.
  Per goedgekeurde kilometer staat een vergoeding ter beschikking. Afgelopen jaar was dat zo’n 4 eurocent. Dat lijkt niet veel, maar het kan een vereniging toch een aanzienlijk bedrag opleveren. Denk aan een G-team dat door heel Limburg competitieduels bezoekt. Of een club die naar een toernooi in het buitenland is geweest.

  Hoe gaat het in zijn werk?

  Verenigingen dienen een speciaal declaratieformulier in. Aan de hand van een aantal spelregels (zo moet er tussen woonadres en sportadres een gemeentegrens worden overschreden) berekent het Huis voor de Sport op welk bedrag de vereniging recht heeft. Ook als de leden het vervoer zelf regelen of betalen, kan een vereniging meedoen. Deze kan er dan voor kiezen de bijdrage aan de leden uit te keren.

  Meer weten?

  Huis voor de Sport
  T 046 477 05 90
  vervoersregeling@huisvoordesport.org

© gemeente Beek
COLOFON