Vervoer

  • Veel  mensen met een beperking maken gebruik van het gewone openbare vervoer of eigen auto om bij een sportaccommodatie te komen. Sommigen zijn afhankelijk van anderen en vragen een familielid of iemand uit de buurt om te halen/ brengen.  In bepaalde gevallen is ook individueel of groepsvervoer mogelijk (via het Wmo-loket).

    De gemeente Beek neemt deel aan de Vervoersregeling gehandicapten van het Huis voor de Sport. Dit betekent dat sportverenigingen een vergoeding kunnen krijgen voor deelnemers van buiten de gemeente.

    De organisatie MEE biedt hulp bij het zelfstandig leren reizen voor mensen met een beperking. Kijk voor meer informatie op www.mee.nl

© gemeente Beek
COLOFON