Valpreventie

 • Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Behalve lichamelijk letsel treedt ook geregeld angst op om nogmaals te vallen. Maar valangst kan ook ontstaan zonder ooit zelf gevallen te zijn. Een val of valangst leidt vaak tot minder fysieke inspanning en activiteit. Gevolg hiervan is verlies van spierkracht, coördinatie en flexibiliteit, waardoor de kans op een val juist weer toeneemt. Kortom, een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.

  Daarom start eind november een cursus valpreventie voor 65-plussers. Deze cursus wordt aangeboden door Sportlandgoed De Haamen in samenwerking met Fysiotherapie GCN en Gemeente Beek. Glenn Dahmen, programmacoördinator De Haamen licht het initiatief toe: “Uit ervaring en op basis van cijfers weten we dat ongeveer de helft van de senioren bang is om te vallen. En niet onterecht; elk jaar komen landelijk circa 88.000 ouderen op de spoedeisende hulp na een val. Cijfers die om een effectief bewezen cursus vragen. We starten daarom in samenwerking met twee fysiopraktijken een preventieve cursus valpreventie.”

  Doel is vallen voorkomen én blijven bewegen
  Alle deelnemers krijgen een intakegesprek en ondergaan een aantal fysieke testen om het valrisico in te schatten, een zogenaamde 0-meting. Daarna ontvangen ze een advies op maat. Iedere senior die in aanmerking komt voor deelname, neemt vervolgens deel aan een valtrainingsprogramma. Het programma omvat 10 groepsbijeenkomsten. De lessen bevatten met name een viertal onderdelen: 

  1. een hindernisbaan;
  2. sport- en spelvormen;
  3. het leren van valtechnieken;
  4. kracht- en conditietraining.

  Na afloop van de cursus vinden de fysieke testen nogmaals plaats (1-meting) om de individuele vooruitgang in kaart te brengen. Ook ontvangt elke deelnemer een persoonlijk advies om te blijven bewegen, bijvoorbeeld bij bestaande beweeggroepen met blijvende aandacht voor uw balans en spierkracht. Roel Ghijselinck, fysiotherapeut bij Fysiotherapie GCN Beek: “Het programma is om vallen bij senioren te voorkomen. Na het programma stimuleren we deelnemers juist om het beweeggedrag te continueren. Blijven bewegen is immers belangrijk voor de gezondheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van iedere senior”.

  De cursusdagen vinden telkens plaats op een woensdag van 11.15 tot 12.15 uur in de sporthal van Sportlandgoed de Haamen. Inloop vanaf 11.00 uur. De eerste cursusdag is op woensdag 13 november.

  InformatiebijeenkomstOp vrijdag 8 november vindt er een informatiebijeenkomst plaats van 10.30 tot 11.30 uur in Sportlandgoed De Haamen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de kosten, inhoud van de cursus, planning, etc. Tevens maakt u kennis met de begeleidende fysiotherapeuten en krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen.

  Aanmelden
  Bent u al eens gevallen, heeft u angst om te vallen of staat u onzeker op uw benen? Meld u dan aan voor de cursus valpreventie. Dat kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@dehaamen.nl. Vermeld hierbij uw naam, geboortedatum en telefoon nummer.
  Er kunnen maximaal 15 deelnemers deelnemen. Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Als een cursus vol is, kunt u op de wachtlijst worden geplaatst.

  Kosten
  De kosten voor deelname aan de cursus valpreventie zijn € 100,00 per persoon. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan uw deelnemersbijdrage worden vergoed. Houd er wel rekening mee dat er voor de intake en outtake incl. fysieke testen een zitting fysiotherapie in rekening wordt gebracht die wordt gedeclareerd uit uw aanvullende zorgverzekering.

  Vragen of meer weten?
  Heeft u vragen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op vrijdag 8 november. Of neem dan contact op met Roel Ghijselinck (046 437 46 64 / roel@fysiotherapiegcn.nl) of Glenn Dahmen 046 436 01 80 / info@dehaamen.nl

© gemeente Beek
COLOFON