Financiële hulp

 • Regelingen

  Voor volwassenen met een laag inkomen heeft de gemeente Beek een regeling die bijdraagt in de kosten van deelname aan sport- en cultuuractiviteiten. Dit is de regeling Sport- en Cultuurpas. Via de klantmanagers van Werk en Inkomen kan hierover meer informatie worden gekregen.

  Voor jeugd kan een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld. Via deze Stichting kan een bijdrage worden verkregen in bijvoorbeeld de kosten van lidmaatschap en/ of sportkleding.

  Regelingen

  Kijk op de gemeentewebsite voor de actuele informatie.
  Info over Stichting Leergeld

© gemeente Beek
COLOFON