Sportief Wandelen

De aciviteiten van het Sportief Wandelen worden zoveel mogelijk op de reguliere manier uitgevoerd. De lessen vinden zoals gewoonlijk lekker in de buitenlucht plaats. Uiteraard gelden voor jou als bezoeker de algemene veiligheid- en hygieneregels. Houdt er echter ook rekening mee dat voor het Sportief Wandelen een aantal aangepaste maatregelen gelden. 

  • Max. aantal deelnemers is 20 per les.
  • Min. aantal deelnemers is 4 per les.
  • Bij te weinig inschrijvingen vervalt de les. Indien dit van toepassing is, wordt u door ons tijdig geïnformeerd.
  • Direct voor en na de activiteit, tijden pauzes, time-out e.d. dienen de geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden.
  • Kleedlokalen zijn open. Wij verzoeken echter iedereen om zo veel mogelijk aangekleed naar de activiteit/les te komen.
  • De beweegactiviteit wordt buiten uitgevoerd door een bevoegde instructeur van Walking Limburg.
  • Bij aanvang van de lessen komen de deelnemers één voor één betalen aan de kassa.
  • De routing is dusdanig bepaald dat klanten elkaar zo min mogelijk kruisen maar waarbij de 1,5 meter afstand wél gewaarborgd kan blijven.