Sport & Spel

Sport & Spel (buitenactiviteit):

De Sport & Spel beweeglessen worden zoveel mogelijk op de reguliere manier uitgevoerd. De lessen vinden bij goed weer plaats op het middenterein van AV Caesar in plaats van in de sporthal. Uiteraard gelden voor jou als bezoeker de algemene veiligheid- en hygieneregels. Houdt er echter ook rekening mee dat voor het Sport & Spel een aantal aangepaste maatregelen gelden. 

  • Max. aantal deelnemers is 20 per les.
  • Min. aantal deelnemers is 4 per les.
  • Bij te weinig inschrijvingen vervalt de les. Indien dit van toepassing is, wordt u door ons tijdig geïnformeerd.
  • Kleedlokalen zijn open. Wij verzoeken echter iedereen om zo veel mogelijk aangekleed naar de activiteit/les te komen.
  • De beweegactiviteit wordt bij goed weer buiten (middenterrein AV Caesar) uitgevoerd door een bevoegde lesgever.
  • Bij aanvang van de lessen komen de deelnemers één voor één betalen aan de kassa.
  • De routing is dusdanig bepaald dat klanten elkaar zo min mogelijk kruisen maar waarbij de 1,5 meter afstand wél gewaarborgd kan blijven.