Recreatief Zwemmen

Recreatief Zwemmen:

Uiteraard gelden voor jou als bezoeker de algemene veiligheid- en hygieneregels. Houdt er echter ook rekening mee dat voor het Recreatie Zwemmen een aantal aangepaste maatregelen gelden. 

  • Max. aantal deelnemers 50 personen per blok. 
  • De geldende afstandsregels dienen te allen tijde in acht genomen te worden, ook onderling in het water.
  • Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte van de aanwezige toezichthouders
  • In al onze sportaccommodaties geldt een mondkapjesplicht voor alle gasten vanaf 13 jaar.
  • Onze toezichthouders hebben op de zwemzaal geen mondkapje op maar houden wel zo veel als mogelijk afstand tot de gasten.
  • De toezichthouder houdt toezicht conform het toezichtplan.
  • Kleedcabines mogen openblijven. Wij verzoeken echter iedereen om zo veel mogelijk aangekleed naar de activiteit/les te komen.
  • Na afloop wordt iedereen verzocht de accommodatie zo snel mogelijk te verlaten.