Klachtenprocedure

Wij doen dagelijks onze uiterste best om al onze bezoekers tevreden te stellen en een positieve ervaring mee te geven. Desondanks kan er altijd iets niet geheel volgens uw verwachting verlopen. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of in geval van gebreken van de accommodatie, dan kunt u een klacht indienen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vragen we u om onderstaande klachtenprocedure te volgen.

STAP 1: Mondeling bij het personeel
We vragen u klachten in eerste instantie ter plaatste bij het aanwezige personeel te melden, zodat wij de mogelijkheid hebben om uw klacht ter plaatse op te lossen. Klachten over personeel kunt u melden bij de manager van Sportlandgoed De Haamen.

STAP 2: Schriftelijk middels een klachtenformulier
Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan heeft u de mogelijkheid om de klacht schriftelijk in te dienen via een klachtenformulier. Het formulier is bij de receptie te verkrijgen. Dit formulier wordt door u ingevuld. Ingediende klachten worden door de manager van Sportlandgoed De Haamen behandeld. U ontvangt een antwoord binnen een termijn van 7 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst