Fit & Vitaal

Fit & Vitaal

Fit & Vitaal wordt zoveel mogelijk op de reguliere manier uitgevoerd. Echter is het niet mogelijk om voor of na de les nog vrij te zwemmen in verband met de handhaving van de 1,5 meter les. Uiteraard gelden voor jou als bezoeker de algemene veiligheid- en hygieneregels. Houdt er echter ook rekening mee dat voor het Fit & Vitaal een aantal aangepaste maatregelen gelden.  

 • Max. aantal deelnemers is 30 per les.
 • Min. aantal deelnemers is 4 per les.
 • Bij te weinig inschrijvingen vervalt de les. Indien dit van toepassing is, wordt u door ons tijdig geïnformeerd.
 • Direct na de activiteit, tijden pauzes, time-out e.d. dienen de geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden.
 • Tijdens de activiteiten houden we zo veel als mogelijk de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • In al onze sportaccommodaties geldt een mondkapjesplicht voor alle gasten vanaf 13 jaar.
 • Onze instructeurs hebben op de zwemzaal geen mondkapje op maar houden wel zo veel als mogelijk afstand tot alle gasten.
 • De verplichte looproute dient gevolgd te worden. Hierbij dient de 1,5 meter richtlijn in acht te worden genomen. De route van aankomst en vertrek is goed zichtbaar.
 • De routing is dusdanig bepaald dat klanten elkaar zo min mogelijk kruisen maar waarbij de 1,5 meter afstand wél gewaarborgd kan blijven.
 • Het gebruik van overschoenen en/of slippers is verplicht in de badinrichting. Overschoenen worden kosteloos beschikbaar gesteld;
 • Kleedcabines mogen openblijven. Wij verzoeken echter iedereen om zo veel mogelijk aangekleed naar de activiteit/les te komen.
 • Na afloop van de les wordt iedereen verzocht de accommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
 • Overige bestaande regels en de looproute(s) blijven uiteraard van kracht.