Aquasportief

Aquasportief (aquajoggen en aquarobics):

Zowel het aquajoggen als aquarobics worden zoveel mogelijk op de reguliere manier uitgevoerd. Uiteraard gelden voor jou als bezoeker de algemene veiligheid- en hygieneregels. Houdt er echter ook rekening mee dat voor het Aquasportief een aantal aangepaste maatregelen gelden.  

  • Max. aantal deelnemers is 30 per les.
  • Min. aantal deelnemers is 4 per les.
  • Bij te weinig inschrijvingen vervalt de les. Indien dit van toepassing is, wordt u door ons tijdig geïnformeerd.
  • Direct na de activiteit, tijden pauzes, time-out e.d. dienen de geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden.
  • Tijdens de activiteiten houden we zo veel als mogelijk de onderlinge afstand van 1,5 meter.
  • In al onze sportaccommodaties geldt een mondkapjesplicht voor alle gasten vanaf 13 jaar.
  • Onze zweminstructeurs hebben op de zwemzaal geen mondkapje op maar houden wel zo veel als mogelijk afstand tot alle gasten.
  • Kleedcabines mogen openblijven. Wij verzoeken echter iedereen om zo veel mogelijk aangekleed naar de activiteit/les te komen.
  • Na afloop van de les wordt iedereen verzocht de accommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
  • Overige bestaande regels blijven uiteraard van kracht.