Subsidies en fondsen

 • Regelingen in de gemeente Beek

  Reguliere subsidies

  Wij kennen de volgende reguliere subsidiemogelijkheden voor verenigingen:

  • Waarderingssubsidie (als waardering voor de kernactiviteit van de vereniging)
  • Stimuleringssubsidie (voor activiteiten die passen in het beleid van de gemeente)
  • Faciliteringsregeling (om het voor verenigingen aantrekkelijker te maken om evenementen en activiteiten te organiseren)


  Sportvereningen, KBO's en vrouwenverenigingen kunnen in aanmerking komen voor:

  • Een extra bedrag per lid met een beperking (Waarderingssubsidie)
  • Een extra bedrag voor wekelijkse sport- en beweegactiviteiten (Waarderingssubsidie)
  • Een extra bedrag voor activiteiten t.b.v.  chronisch zieken en mensen met een beperking (Stimuleringssubsidie)
  • Een vergoeding voor legeskosten evenementen, een mobiele verzorgingsunit voor mensen met een beperking en subsidie op halhuur bij activiteiten voor bijzondere doelgroepen (Faciliteringsregeling)


  Meer weten over gemeentelijke subsidies?
   

  Stichting Leergeld

  Wanneer u kinderen tot 18 jaar èn een laag inkomen heeft dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage voor bijvoorbeeld lidmaatschap van een sport- en muziekvereniging of een vergoeding voor schoolkosten. Dit maakt het mogelijk om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan activiteiten. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en daar draagt de gemeente Beek graag aan bij!

  Om kinderen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan activiteiten werkt de gemeente Beek samen met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld biedt ondersteuning in:

  • Onderwijs zoals ouderbijdrage en excursies.
  • Sport zoals een lidmaatschap en sportkleding,
  • Cultuur zoals muziekles of dansles.
  • Sociale activiteiten zoals scouting.

  Tevens biedt de gemeente Beek in samenwerking met Stichting Leergeld alle kinderen een Fashioncheque aan om ook eens met nieuwe kleding en schoenen te kunnen komen, net zoals andere kinderen.

  Daarnaast is er nog een speciale regeling voor jongeren die overstappen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Zij kunnen in aanmerking komen voor een fiets en laptop.

  Voor uitgebreide informatie of een aanvraag kunt u contact opnemen met:

  Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek
  Telefoonnummer: 046 - 45 19 080
  Bereikbaar op woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
  Email: Stichting-Leergeldwm@planet.nl
  Website: www.leergeld.nl

  Subsidies Provincie

  Kijk hier voor de mogelijkheden van een provinciale subsidie.
   

  Subsidies Rijksoverheid

  VOG-verklaring

  De regeling subsidie voor een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) is verlengd. Kijk hier voor meer informatie over de VOG-verklaring.

  NL Doet

  Het Oranje Fonds organiseert ieder jaar in maart NL Doet. Verenigingen kunnen maximaal € 450 krijgen om bijv. iets op te knappen, extra aandacht te geven of een dagje uit.
  Meldt uw klus tijdig aan via www.nldoet.nl en vraag meteen de vergoeding aan!
  Kijk hier voor voor tips bij de voorbereidingen van NL Doet (pdf, 204,5 KB).

  Meer weten?

  Tom Eijkelenberg
  T 046 438 92 30
  tom.eijkelenberg@gemeentebeek.nl

   

© gemeente Beek
COLOFON