Kennistransfer

           

In 2019 heeft er van uit het Trainingscentrum Aangepast Sporten (TAS) een enquete plaats gevonden op het gebied van aangepast sporten onder de Beekse sportverenigingen. De respons was groot, waardoor wij een goed zicht op uitdagingen en knelpunten hebben gekregen. HIeronder staan de belangrijkste benoemd:

  • Kennis / ervaringen uitwisselen tussen verenigingen en professionals.
  • Ondersteuning van professionals.
  • Het vinden van vrijwilligers voor het organiseren en begeleiden van aangepaste sport activiteiten binnen de vereniging.
  • Moeite met bereiken van de doelgroep.
  • Hulp bij vinden van financiële ondersteuning (subsidies en stimuleringsregelingen).

Om samen tot oplossingen en antwoorden te komen organiseren we i.s.m. het TAS, Iedereen Kan Sporten (IKS), Revalidatie centrum Adelante en de Gemeente Beek 4 kennistransfers in 2020. 

Na het succes van onze eerste kennistransfer op 12 maart zal op 11 juni 2020 de 2e editie plaatsvinden. 

Wat kunt u verwachten? Kijk onderstaande video terug voor de vorige editie.

Helaas kunnen we deze editie i.v.m. Corona niet op een locatie laten plaats vinden. Omdat we gewend zijn om te kijken wat wél kan zal deze kennistransfer in de vorm van een interactief webinar  plaatsvinden met als gastspreker Paul Grandjean, sportarts van Adelante.

Heeft u behoefte aan kennis over aangepast sporten & bewegen en wilt u zich inschrijven voor de webinar? Schrijf u nu in middels deze link !

De volgende 2 data kunt u ook alvast in uw agenda noteren. 24 september en 3 december op een nader te bepalen locatie.

Bij voorbaat dank!