Over het project

 • De fysieke realisatie van het Sportlandgoed De Haamen kent 2 fasen. De eerste fase betrof het realiseren van een 2e sporthal en het geschikt maken van de bestaande sporthal en zwembad voor de doelgroep mensen met een beperking. In deze fase is ook een activiteitencentrum voor mensen met een beperking gerealiseerd. Deze fase is in september 2011 afgerond.
  De tweede fase betreft de realisatie van de buitensportvoorzieningen.

  Club kleedgebouw in aanbouw

  De belangrijkste kenmerken van het Definitieve Ontwerp zijn:

  • Het landgoed zal huisvesting bieden aan de Beekse verenigingen, aan recreanten en aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (aangepast sporten). Voor het aangepast sporten worden speciaal ontwikkelde sport-/ zorgarrangementen aangeboden.
  • Om deze activiteiten te kunnen huisvesten zal het sportpark worden heringericht. De herinrichting bestaat uit een centrale voetbalaccommodatie, een overgangssituatie voor VV Neerbeek, een honk- en softbalvoorziening, een atletiekbaan, renovatie van de tennisaccommodatie, een barrièrevrije parkinfrastructuur en een verbeterde ontsluiting.
  • Invoering van sportparkbeheer om het medegebruik door recreanten en voor aangepast sporten mogelijk te maken.

  Velden en banen

  Sportlandgoed De Haamen zal t.z.t. beschikken over de volgende velden en banen:

  • Atletiek: een kunststof atletiekbaan, bestaande uit 6 lanen en 8 sprintbanen.
  • Tennis: 10 tennisbanen waarvan minstens 8 gravel, inclusief 4 verwarmde gravelbanen. Aanvullend maximaal twee tennisbanen (hetzij gravel, hetzij hardcourt), 2 minibanen en een oefenkooi, alle banen voorzien van verlichting
  • Voetbal: In de uiteindelijke situatie zal sprake zijn van een gedeelde voetbalaccommodatie voor VV Caesar en RKVV Neerbeek. Het aantal teams van de beide voetbalverenigingen tezamen is op dit moment nog te groot om de trainingen en competities te kunnen afwikkelen op een gezamenlijke accommodatie. Om bovenstaande redenen is in overleg met de voetbalverenigingen en overgangssituatie uitgewerkt. Deze bestaat uit:
   • RKVV Neerbeek: Omvorming van het oude hoofdveld naar een kunstgrasveld (inclusief verlichting) voor trainingen en wedstrijden, aangevuld met een ½ voetbalveld op het binnenterrein van de nieuwe atletiekbaan.
   • VV Caesar: Opwaardering van het voetbalveld op het binnenterrein van de oude atletiekbaan voor trainingen en wedstrijden van pupillen.
  • Honk- en softbal: nieuwe honk- en softbalvelden op de locatie tussen Bloote Weg en Prins Mauritslaan, onverlicht.
  • Gezamenlijk kleed-/clubgebouw voor VV Caesar, LTC BRZ en HSV Cheetahs. De accommodatie wordt gerealiseerd in het centrum tussen de huidige twee kunstgrasvelden van VV Caesar en de tennisbanen van LTC BRZ.

  Aangepast sporten

  Om het Sportlandgoed De Haamen ook geschikt te laten zijn voor aangepast sporten is het van belang dat de voorzieningen barrièrevrij worden gerealiseerd in elkaars onmiddellijke nabijheid. De volgende voorzieningen worden (naast de al bestaande sporthallen, zwembad en activiteitencentrum) voor de doelgroep geschikt gemaakt:

  • De atletiekbaan, o.a. geschikt voor mensen met een been-/voetprothese, rolstoelgebruikers, etc.
  • Twee tennisbanen geschikt voor rolstoeltennis.
  • Recreatieve voorzieningen geschikt voor diverse doelgroepen.
  • Wandelpaden toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen.

  Verder zal er een fysio-/ fitnessvoorziening worden gerealiseerd. De fysio/ fitness zal een centrale functie vervullen in een aantal van de sportzorgarrangementen die in De Haamen worden gerealiseerd.

  Recreatieve voorzieningen

  De volgende recreatieve voorzieningen zijn opgenomen in het Definitief Ontwerp:

  • Heuvel: parallel aan de lange zijde van de atletiekbaan wordt een zandlichaam of heuvel gerealisereerd. Aan de zijde van de atletiekbaan wordt deze heuvel ingericht als tribune/ zitplaats. Aan de andere zijde kunnen recreatieve sportvoorzieningen in de heuvel worden geplaatst.
  • Multifunctioneel trapveld: dit veld is geschikt voor trainingen en competities van de voetbalverenigingen, maar ook geschikt voor ander gebruik (recreatief gebruik, handbal, basketbal, volleybal, hockey etc.).
  • Skate-/skeelerbaan: rondom de atletiekbaan is een skate-/skeelerbaan opgenomen. Naast skaten-/skeeleren is deze baan ook geschikt voor rolstoelgebruik en voor handbiken.
  • Overig: Overige voorzieningen waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld outdoor-fitness, speeltoestellen, e.d.

  Ontsluiting en parkeren

  Besloten is om een nieuwe weg (Sportlaan) aan te leggen. Deze Sportlaan wordt de hoofdontsluiting voor het Sportlandgoed De Haamen. Vlak bij het punt waarop de Sportlaan eindigt op de Bloote Weg, zal de hoofdparkeerplaats voor het sportlandgoed worden gerealiseerd. De locatie en de omvang van deze parkeerplaats moeten de aantrekkelijkheid van de Sportlaan als hoofdentree tot het park verder vergroten.
  De maatregelen hebben mede tot doel om het sluipverkeer door Neerbeek te ontmoedigen. 

  Parkinfrastructuur

  De parkinfrastructuur bestaat uit de paden, de groenvoorziening, verlichting, zitbanken, vuilnisbakken en de civiel techniek.

  • Het aantal entrees tot het sportlandgoed zal fors worden uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie. In totaal kan het Sportlandgoed via 8 entrees worden bereikt.
  • Padenstructuur: Alle voorzieningen op het Sportlandgoed worden door middel van een structuur van aaneengeschakelde paden aan elkaar verbonden. Deze paden bieden ook de mogelijkheid om een rondgang rond het park te maken.
  • De bestaande hekwerken rondom het park worden vervangen door lagere hekwerken, om op die wijze de zichtrelaties met het park en de omgeving te herstellen.
  • Het landgoed wordt ingericht met voldoende verlichting, zitbanken, prullenbakken, e.d.

  Kijk hier voor het definitieve ontwerp van Sportlandgoed De Haamen (pdf, 3,2 MB).

  Kijk hier voor een interview met wethouder Wierikx over het concept van De Haamen.

© gemeente Beek
COLOFON