• Privacyverklaring Stichting De Haamen


  25 mei 2018


  Uw privacy is voor Stichting De Haamen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn op zorgvuldige wijze conform de wet AVG gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.dehaamen.nl allemaal doen met informatie die we over u vastleggen.
  Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting De Haamen.

  Contactformulier

  Door gebruik te maken van de email links kunt u ons vragen stellen of aanvragen voor reserveringen doen.
  Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

  Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

  Cookies

  Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
  Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
  U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

  Beveiliging

  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

  Functionaris voor gegevensbescherming

  Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Frans Erkelens en is bereikbaar per e-mail op ferkelens@dehaamen.nl voor al uw vragen en verzoeken.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
  U hebt de volgende rechten:
  •    uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  •    inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  •    het laten corrigeren van fouten
  •    het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  •    intrekken van toestemming
  •    bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Klacht indienen

  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  Stichting De Haamen
  De Haamen 1, 6191 HV BEEK
  Postbus 410, 6130 AK Sittard
  secretariaat@dehaamen.nl
   

  Onze privacyverklaring (in pdf formaat).

© gemeente Beek
COLOFON