Zorgaanbieders

 • Zorg is een belangrijk onderdeel binnen Sportlandgoed De Haamen.

  Als het gaat om adviezen om sportblessures te voorkomen of begeleiding bij revalidatie zijn Therapiecentrum Beek, Gezondheidscentrum Neerbeek en Fysiofitcare onze partners.

  Voor meer specialistische kennis en apparatuur wordt een beroep gedaan op Orbis Sport.

  Voor de benodigde ondersteuning voor mensen met een beperking wordt samengewerkt met de volgende instellingen voor gehandicaptenzorg: 
  Adelante
  Daelzicht
  SGL
  Pergamijn

  Voor de ondersteuning bij beweegprogramma's voor mensen met zware of meervoudige beperkingen wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van Basissport Limburg.

  De organisatie MEE kan mensen met een beperking in contact brengen met de juiste deskundigen van de genoemde instellingen.

  Sommige zorgverzekeraars vergoeden preventieprogramma's of beweegprogramma's voor chronisch zieken. Neem voor een overzicht van de vergoedingen contact op met uw zorgverzekeraar.

© gemeente Beek
COLOFON