Perscommuniqué Stichting de Haamen en Gemeente Beek

08 juli 2020

Gemeente Beek en Stichting De Haamen werken dit jaar samen aan een nieuw lokaal stichtingsbestuur. Het  huidige model met een Raad van Toezicht, maakt plaats voor een directiemodel. Daarmee volgen beide partijen de aanbevelingen van een evaluatie van Stichting de Haamen, die begin dit jaar in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. 

Uiterlijk 1 september 2020 wordt een interim-locatiemanager aangesteld om de overgang voor te bereiden en een begin te maken met de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie.

Uit de evaluatie van het bureau Drijver & Partners blijkt dat het sportlandgoed is uitgegroeid tot een sport- en beweegcentrum voor mensen met een beperking en dat de initiatieven die zijn genomen om verbindingen te leggen op het gebied van sport, bewegen, gezondheid en onderwijs hun vruchten afwerpen. Desalniettemin is het organisatorische construct voor verbetering vatbaar.

Stichting De Haamen herkent zich in deze conclusies en heeft uitgesproken nauw te zullen samenwerken met de gemeente om de gewenste verbeteringen door te voeren. 

< Ga terug naar het overzicht