17.10.2017

Beweegmarkt en fitheidstest wederom groot succes

Na een succesvolle editie in 2016, werden ook voor deze editie alle Beekse ouderen aangeschreven met de vraag deel te nemen aan de fitheidstesten. De inwoners in de betreffende leeftijdscategorie kregen een persoonlijke uitnodiging van de gemeente om deel te nemen. Maar liefst 350 mensen gingen op deze uitnodiging in. Na afloop van de Fit-test kregen de deelnemers een beweeg-advies gebaseerd op hun persoonlijke fysieke gesteldheid met de mogelijkheid zich direct aan te melden voor het vervolgprogramma. Voor meer informatie over het vervolg programma verwijzen wij u graag door naar onze website www.dehaamen.nl.


De gemeente Beek wil door middel van dit stimuleringsprogramma ouderen stimuleren en bewust maken om meer te gaan bewegen en een gezonde levensstijl aan te nemen. Op deze manier wordt een gezonde leefstijl bevorderd, waardoor de Beekse oudere mensen minder (snel) zorgbehoevend worden en zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het programma wordt door de deelnemers enthousiast ontvangen. Naar aanleiding van de georganiseerde fitheidstesten, hebben wij momenteel 9 actieve beweeggroepen!


© gemeente Beek
COLOFON