De Haamen staat garant voor kwaliteit

15 maart 2022

Naar aanleiding van berichtgeving in het televisieprogramma Radar van 14 maart j.l. over de wisselende kwaliteit van zwemlessen en normering van zwemdiploma’s in Nederland willen wij u graag een en ander toelichten.

Diploma’s van Nationale Raad Zwemveiligheid

De Haamen heeft kwaliteit en (sociale) veiligheid heel hoog in het vaandel staan en leiden kinderen binnen het zwem-ABC op volgens de normen van de Nationale Raad Zwemveiligheid en zijn licentiehouder. Daarbij gelden heldere eindtermen voor zwemveiligheid en zwemtechniek waarbij het van belang is dat dit voor de deelnemer op een plezierige en veilige wijze gebeurd. Voor meer informatie over de diploma’s en/of de Nationale Raad Zwemveiligheid kunt u kijken op: www.nrz-nl.

Gediplomeerde Zwemlesgevers

De  A-, B- en C-zwemlessen worden uitsluitend gegeven door gediplomeerde zwemonderwijzers die voldoen aan de opleidingseisen zoals gesteld in de CAO Zwembaden en Zwemscholen. We werken volgens een vaste lesmethode en zo veel mogelijk met vaste lesgevers, lesdagen en lesgroepen. We maken gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem én een uniek zwemlesconcept ‘Sibbe en Liefke’. Daarnaast is elke medewerker van De Haamen in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG).  Hiermee borgen we de hoge kwaliteit van de zwemlessen en de veiligheid voor de deelnemers.

DE VIER ZEKERHEDEN
Zwem ABC bij De Haamen geeft u als ouder/verzorger de volgende 4 zekerheden:

  1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken onze zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  2. Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het Nationale Zwemdiploma C voldoet uw kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Dit officiële diploma wordt bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitvoering van verschillende beroepen.
  3. De Haamen hanteert een helder beschreven zwemlesmethode. Tijdens de zwemles wordt u als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind middels het leerlingvolgsysteem dat digitaal in te zien is.
  4. Een constante kwaliteit van De Haamen, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het diplomazwemmen. 

Niet voor niets zijn wij de leukste en beste zwemschool van Limburg!

 

< Ga terug naar het overzicht
De Haamen staat garant voor kwaliteit