De Haamen een gezondere sportomgeving

09 mei 2022

 

De Haamen wilt sport en bewegen in een gezonde omgeving laten plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat de mensen die sporten/bewegen zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Daarom gaan we stap voor stap aan de slag om onze sportlocatie nog gezonder te maken.

Een goede gezondheid krijg je namelijk niet alleen door veel te sporten/bewegen, maar ook door een gezondere sportomgeving te creëren. Wij dragen daar als sportlocatie graag ons steentje aan bij. We richten is op de drie thema’s van een gezondere sportomgeving:

  • bewust omgaan met alcohol schenken;
  • streven naar een rookbeleid en rookvrije omgeving;
  • stimuleren dat er ook een gezondere keuze mogelijk is qua eten en drinken.

De eerste stap die wij nemen is dat onze hoofdingang per direct een rookvrije zone is. Dat wil zeggen dat in deze zone niet meer gerookt mag worden. De zone is herkenbare aan de rookvrije borden én stoeptegels.

Naast de rookvrije zone van onze hoofdingang maken we ook ons aanbod in de horeca gezonder. Ons biertje en de bitterbal blijft op de kaart staan. Maar we stimuleren nadrukkelijk dat er ook een gezondere keuze mogelijk is qua eten en drinken. We bieden gratis drinkwater aan met onze watertap. Stappen over op zero sugar frisdranken. En bieden gezonde energy repen en Breakers aan.

We blijven een actief alcoholbeleid voeren, waaronder:

  • Het strikt volgen van we wet- en regelgeving  (o.a. geen alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar. Jongeren onder de 25 jaar wordt om ID gevraagd. Geen weder verstrekking. We schenken niet door bij een kennelijke staat van dronkenschap.)
  • We maken geen reclame voor alcoholische dranken en hebben geen acties zoals “happy hour”, meters of kannen bier, of dergelijke.
  • Alcoholvrije dranken zijn goedkoper dan alcoholische dranken

De Haamen op naar een Gezondere Sportomgeving! Wie volgt?

< Ga terug naar het overzicht
De Haamen een gezondere sportomgeving