Verscherpte corona maatregelen in De Haamen

05 november 2021

In verband met de verder aangescherpte overheidsmaatregelen om COVID-19 terug te dringen, gelden er vanaf zaterdag 13 november bij het bezoek aan De Haamen extra regels. De toegangsregels zijn opgesteld conform overheidsbeleid en in lijn met het Protocol verantwoord sporten van NOC NSF en geldend voor de gehele binnensportaccommodatie.

Toegangsregels:

 • Publiek is niet toegestaan, zowel bij wedstrijden als trainingen.
 • Begeleiders van sporters en van zwemleskinderen mogen naar binnen mits ze voldoen aan de gestelde toegangseisen. Ze kunnen geplaceerd wachten in de horecaruimte.
 • Alle bezoekers van 18 jaar of ouder moeten voor binnenkomst een geldig coronatoegangsbewijs tonen, samen met een geldig identiteitsbewijs.
 • Als geldig toegangsbewijs geldt uitsluitend een QR-code van de CoronaCheck-app op uw telefoon of een uitgeprinte QR-code.
 • Elke bezoeker vanaf 13 jaar moet zich kunnen legitimeren.
 • Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn in de accommodatie en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, leraren. De (sport)organisator zorgt dat deze personen zich als zodanig kunnen legitimeren bij binnenkomst. Bij twijfel beslist het management van De Haamen.
 • Indien u zich niet kunt legitimeren, en/of geen geldig coronatoegangsbewijs kunt tonen, wordt u de toegang ontzegd. In dat geval is Stichting De Haamen geenszins verantwoordelijk voor eventuele schade.

Horeca:

 • De horeca zal zeer beperkt geopend zijn en uiterlijk om 20.00 uur gesloten zijn.
 • Het nuttigen van consumpties mag uitsluitend zittend gebeuren.

We wijzen we u nogmaals op het respecteren van de basis hygiëne regels;

 • Bij klachten blijf thuis
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 mtr afstand
 • Was regelmatig uw handen
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in uw elleboog.

Wij volgen de richtlijnen en regels van de overheid nauwgezet op en rekenen op uw begrip en medewerking. Alleen op deze manier kunnen we iedereen een prettige en veilige sportomgeving blijven aanbieden.

< Ga terug naar het overzicht
Verscherpte corona maatregelen in De Haamen