Bewegingsonderwijs

 • Basisscholen

  Het beweegniveau van kinderen is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Leerlingen bewegen weinig en vaak eenzijdig. Overgewicht, blessures (pdf, 135 KB), onzekerheid en faalangst zijn gevolgen van het gebrek aan (goede) lichaamsbeweging. De bewegingsarmoede is vaak al zichtbaar bij jonge kinderen. Juist voor deze doelgroep is het belangrijk om kennis te maken met verschillende bewegingsvaardigheden.

  Onze scholenconsulent helpt de basisscholen in Beek om het gymonderwijs op een hoger niveau te krijgen. Hiervoor is een lesmethode gemaakt waarbij alle onderdelen van het bewegen (zoals balanceren en werpen/ vangen) aan bod komen. Binnen de gymlessen worden stagiaires ingezet, die door de scholenconsulent worden begeleid. Zodoende zijn er extra “handjes om te helpen” beschikbaar. Inmiddels werken vier van de zes basisscholen volgens een uitgewerkt vakwerkplan voor de groepen 3 t/m 8.

  Kleuters

  Met ingang van schooljaar 2012-2013 wordt ook voor de kleutergroepen een lesmethode ingezet.
  In samenwerking met de organisatie RiskCare junior volgen vier Beekse basisscholen de methode Kleuters in Actie (de scholen St. Martinus, Catharina Labouré en OBS de Kring). Docenten van de kleutergroepen worden geholpen bij het geven van lessen uit deze methode.
  Kleuters in Actie is een vakwerkplan bewegingsonderwijs voor kleuters. De lesmethode levert een bijdrage aan optimale motorische ontwikkelingsmogelijkheden voor leerlingen van groep 1 en 2. Door het aanbieden van een veelvoud aan bewegingsvormen krijgen de leerlingen de kans om zich motorisch breed te ontwikkelen.
  De docenten van basisschool Spaubeek werken sinds schooljaar 2011 - 2012 met een nieuwe methode voor het bewegingsonderwijs voor kleuters en nemen niet deel aan bovenstaand project.

  Meer weten?

  Milan Dijkstra, NJOY-consulent gemeente Beek
  T 046 438 93 05
  milan.dijkstra@gemeentebeek.nl
   

  Voortgezet Onderwijs

  Binnen SG Groenewald (Stein) is een lesmethode gemaakt voor kinderen die moeite hebben met de motoriek . Deze zogenaamde MRT (Motorische Remedial Teaching)-lessen worden 1 keer per week na schooltijd gegeven. De gymleerkrachten benaderen de leerlingen of ze interesse hebben in deze “extra gymles”. Ervaring wijst uit dat deze kinderen door het volgen van de lessen meer zelfvertrouwen krijgen en meer plezier hebben in het bewegen. Een aantal van deze kinderen onderneemt zelfs de stap om lid te worden van een sportvereniging!

  Meer weten?

  René Gröters, gymdocent bij SG Groenewald
  r.groters@sg-groenewald.nl

© gemeente Beek
COLOFON