Uniek Sporten

Uniek Sporten

Een beperking hoeft zeker geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen! Uniek Sporten helpt om een geschikt aanbod te vinden. Mensen met een beperking kunnen via de website en app van Uniek Sporten kennis nemen van het aanbod aangepaste sporten in de gemeente Beek. De landelijke website en app, die door alle gemeenten in Nederland kan worden gevuld, biedt een totaal overzicht van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in de buurt of regio.

Omdat het vinden van het sportaanbod via de website en app vaak niet voldoende is om mensen met een beperking langdurig te laten sporten of bewegen, is in Beek tevens een beweegmakelaar aangepast sporten gestart. Deze beweegmakelaar bekijkt samen met de adspirant sporter welke wensen en mogelijkheden er zijn en maakt een match met het beschikbare aanbod.

Ricardo Geurts (de beweegmakelaar aangepast sporten) is bereikbaar per mail via rgeurts@dehaamen.nl of 046–4360180.

De website is te vinden via www.unieksporten.nl en de app Uniek Sporten kan via de App Store of Google Play gratis worden gedownload.

Staat uw aanbod nog niet op de website en in de app? Neem dan ook contact op met de beweegmakelaar. Wij zorgen er dan voor dat uw aanbod wordt opgenomen in Uniek Sporten.