Zwemmen Plus

Zwemmen Plus

Zwemmen met professionele begeleiding en zorg. Specifiek voor mensen die extra begeleiding nodig hebben in het water of mensen die hulp nodig hebben bij de verzorging.

Het kan hierbij gaan om mensen met een lichamelijke beperking, mensen die aan het revalideren zijn of begeleiding krijgen van een fysiotherapeut. Er is een tillift aanwezig voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Ook bestaat er de mogelijkheid om met een speciale rolstoel het water in te rijden via een hellingbaan. De temperatuur van het water is 30,5 graden en is daarmee warmer dan normaal zwemwater.

Het programma wordt aangepast aan de doelgroep. Elementen die aan de orde komen zijn conditie (er kan gewerkt worden met individuele schema’s), recreatie (zwemmen voor de ontspanning of spelvormen zoals waterbasket) en oefeningen gericht op lenigheid en kracht (al dan niet op muziek). Bij sommige onderdelen wordt gebruik gemaakt van materialen zoals bijv. dumbells.

VOOR WIE
Mensen met een lichamelijke beperking, mensen die aan het revalideren zijn of begeleiding krijgen van een fysiotherapeut.

WANNEER

Vrijdag: 10.00-11.00 uur
  11.00-12.00 uur
  13.00-14.00 uur


TARIEVEN
- Losse les: € 4,60

INFORMATIE
T: 046 436 01 80 
E: info@dehaamen.nl

AANMELDEN
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Er vindt namelijk eerst een intakegesprek plaats over de gewenste begeleiding en/of zorg. 

Aanvraag informatie Sport-Zorgprogramma