Zwemlessen ABC

Zwemlessen ABC

Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Om kinderen vertrouwd te laten raken met het water is het goed om op tijd met zwemlessen te beginnen. Daarnaast is zwemmen natuurlijk ook gewoon een hele gezonde en plezierige activiteit!

De basis van leren zwemmen is het Zwem ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. In Nederland mag iedereen zwemlessen aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Zwembad De Haamen heeft echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Wij worden daarom elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Deze organisatie heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Zo weet u als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en legt de basis voor een leven lang zwemplezier en -veiligheid.

De Haamen verzorgt A-, B- en C-zwemlessen met gediplomeerde zwemonderwijzers. We werken volgens een vaste lesmethode en zo veel mogelijk met vaste lesgevers, lesdagen en lesgroepen.

Elk kind in de lesgroep doorloopt 5 niveaus om het A-B diploma te behalen. Toch kunnen er in één lesgroep lichte verschillen in niveaus van individuele kinderen aanwezig zijn. De zwemonderwijzer differentieert zodat elk kind op zijn of haar eigen niveau kan leren en ontwikkelen.

Onze zwemlessen zijn in diep water, daarom maken wij gebruik van drijfmiddelen. In ons instructiebad (ondiep) kunnen we lesmethodes toepassen om de zwemslag verder te verbeteren. Tijdens onze zwemles hanteren we speelse vormen, zodat uw kind plezier beleeft én gemotiveerd blijft.


A- DIPLOMA
De lessen van het A-zwemmen zijn twee keer per week, 45 minuten. De lessen vinden plaats op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 16.30-17.15 uur of van 17.15-18.00 uur.

A- DIPLOMA OP ZATERDAG
In het nieuwe seizoen starten wij met zwemlessen op zaterdagochtend. Deze les is één keer per week, 60 minuten. De lessen vinden plaats van 10.00-11.00 uur. Let op: doordat uw kind maar één les in de week heeft, duurt het behalen van het diploma iets uiteraard langer.

B- EN C- DIPLOMA
De lessen van het B- en C-zwemmen zijn twee keer per week, 45 minuten.
- B-diploma: maandag (16.30-17.15 uur) en woensdag (15.00-15.45 uur).
- C-diploma: maandag (17.15-18.00 uur) en woensdag (15.45-16.30 uur).

VOOR WIE
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen deelnemen aan het leszwemmen mits ze staan ingeschreven op onze wachtlijst.

WANNEER
De zwemlessen zijn op maandag t/m zaterdag. Het tijdstip is afhankelijk van niveau, de groepsgrootte en samenstelling.

TARIEVEN
- Losse les: €9,50
- Knipkaart (10 lessen): €78,00
- Losse les (zaterdag): €12,50
- Knipkaart (10 lessen, zaterdag): €105,00
- Inschrijfgeld: €25,00
- Diplomakosten: €15,25

STICHTING LEERGELD
Dankzij Stichting Leergeld kunnen kinderen uit gezinnen met een smalle beurs toch hun zwemdiploma behalen. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl.

DE VIER ZEKERHEDEN
Zwem ABC bij De Haamen geeft u als ouder/verzorger de volgende 4 zekerheden

1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken onze zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
 
3. De Haamen hanteert een helder beschreven zwemlesmethode. Tijdens de zwemles wordt u als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.
2. Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het Nationale Zwemdiploma C voldoet uw kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Dit officiële diploma wordt bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitvoering van verschillende beroepen. 4. Een constante kwaliteit van de De Haamen, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen. Bij elk moment van diplomazwemmen is er daarnaast een Examinator Nationale Zwemdiploma’s aanwezig.

 

INFORMATIE
T: 046 436 01 80 
E: info@dehaamen.nl
U kun ook direct contact opnemen met onze zwemcoordinator, Ricardo Geurts (rgeurts@dehaamen.nl)

Aanmelden zwemlessen ABC