24 september 2020

Kennistransfer

24-09-2020 - 19:15 uur / 24-09-2020 - 21:00 uur
Adelante Hoensbroek

In 2019 en 2020 heeft er van uit het Trainingscentrum Aangepast Sporten (TAS) en vanuit Iedereen Kan Sporten een enquete plaats gevonden op het gebied van aangepast sporten onder de sportverenigingen in de Gemeente Beek en omgeving Parkstad. De respons was groot, waardoor wij een goed zicht op uitdagingen en knelpunten hebben gekregen. HIeronder staan de belangrijkste benoemd:

 • Kennis / ervaringen uitwisselen tussen verenigingen en professionals.
 • Ondersteuning van professionals.
 • Het vinden van vrijwilligers voor het organiseren en begeleiden van aangepaste sport activiteiten binnen de vereniging.
 • Moeite met bereiken van de doelgroep.
 • Hulp bij vinden van financiële ondersteuning (subsidies en stimuleringsregelingen).

Om samen tot oplossingen en antwoorden te komen organiseren we i.s.m. het TAS, Iedereen Kan Sporten (IKS), en Revalidatie centrum Adelante. 24 september zal de eerste kennistransfer plaats vinden. Het thema is aangepast sporten in zijn algemeenheid en de uitkomsten van de enquete zullen de aanleiding zijn voor de inhoud van deze avond. Het is ook een kennismaking met het TAS (Tim Mullens) en de regio consulente van IKS Westelijke Mijnstreek en Parkstad (Chantal Bos). Om ook praktische ervaringen uit te wisselen zal Paul Ramakers  als gastspreker zijn. Naast het programma uiteraard alle mogelijkheden om uw netwerk uit te breiden en om te kijken hoe we voor elkaar van waarde kunnen zijn.

Het programma deze avond:

 • 19.15 uur: Inloop
 • 19.30 - 19.40 Welkomswoord Tim Mullens en Chantal Bos
 • 19.40 - 20.15 Gastspreker Paul Ramakers
 • 20.15 - 20.30 Korte pauze
 • 20.30 - 20.50 Bespreken vragen/problemen/netwerken/uitwisselen van ervaringen 
 • 20.50 - 21.00 Samenvatting en nabespreking

U kunt ook alvast de data van de laatste kennistransfer vastleggen in uw agenda. Deze zal plaats vinden op 3 december op een nader te bepalen locatie.

We zien u graag op donderdag 24 september in revalidatie centrum Adelante. Wilt u deze kennistransfer bij wonen dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Bij voorbaat dank!