12 maart 2020

Kennistransfer

12-03-2020 - 19:15 uur / 12-03-2020 - 21:00 uur
De Oude Pastorie

In 2019 heeft er van uit het Trainingscentrum Aangepast Sporten (TAS) een enquete plaats gevonden op het gebied van aangepast sporten onder de Beekse sportverenigingen. De respons was groot, waardoor wij een goed zicht op uitdagingen en knelpunten hebben gekregen. HIeronder staan de belangrijkste benoemd:

 • Kennis / ervaringen uitwisselen tussen verenigingen en professionals.
 • Ondersteuning van professionals.
 • Het vinden van vrijwilligers voor het organiseren en begeleiden van aangepaste sport activiteiten binnen de vereniging.
 • Moeite met bereiken van de doelgroep.
 • Hulp bij vinden van financiële ondersteuning (subsidies en stimuleringsregelingen).

Om samen tot oplossingen en antwoorden te komen organiseren we i.s.m. het TAS, Iedereen Kan Sporten (IKS), Revalidatie centrum Adelante en de Gemeente Beek 4 kennistransfers in 2020. 12 maart zal de eerste kennistransfer plaats vinden in de Oude Pastorie op Sportlandgoed De Haamen in Beek. Het thema is aangepast sporten in zijn algemeenheid en de uitkomsten van de enquete zullen de aanleiding zijn voor de inhoud van deze avond. Het is ook een kennismaking met het TAS, de nieuwe regio consulente van IKS Westelijke Mijnstreek (Chantal Bos) en de sportarts van revalidatie centrum Adelante Paul Grandjean. Om ook praktische ervaringen uit te wisselen zal een vertegenwoordiger van het rolstoelhandbal team van handbalclub B.F.C. aanwezig zijn. ZIj zullen hun successen en uitdagingen delen. Naast het programma uiteraard alle mogelijkheden om uw netwerk uit te breiden en om te kijken hoe we voor elkaar van waarde kunnen zijn.

Het programma deze avond:

 • 19.15 uur: Inloop
 • 19.30 - 19.50 Welkomswoord Tim Mullens + presentatie TAS & Online platform
 • 19.55 - 20.05 IKS Chantal Bos + enquete uitkomsten
 • 20.10 - 20.25 Sportarts Adelante + Aangepast Sporten en het Sportloket
 • 20.30 - 20.45 Ivo Kusters rolstoelhandbal handbalvereniging BFC
 • 20.45 - 21.00 Samenvatting en nabespreking

U kunt ook alvast de data van de overige 3 kennistransfers vastleggen in uw agenda. Deze zullen plaats vinden op 11 juni, 24 september en 3 december op een nader te bepalen locatie.

We zien u graag op 12 maart bij de Oude Pastorie in Beek. Wilt u deze kennistransfer bij wonen dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Bij voorbaat dank!

 

Nieuws

Aanmelden Kennistransfer 12 maart 2020