Voor wie?

Het TAS is het Provinciale coördinatiepunt voor talenten met een fysieke beperking met sportieve ambities. Het TAS is mede onderdeel van het Sportlandgoed De Haamen. Hier is het voor sporters met een beperking mogelijk om gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten (accommodaties, deskundige begeleiding, enz.) in alle fases van hun ontwikkeling. Daar waar gevraagd wordt maatwerk geleverd binnen het  provinciale netwerk van TAS om talenten te ondersteunen en te faciliteren. Denk hier bijvoorbeeld aan onderwijsinstellingen, trainingslocaties of Adelante voor paramedische begeleiding.
In samenwerking met de Limburg Sport kijken we samen of het mogelijk is om topsportatussen te verkrijgen voor onze talenten om zo efficienter te kunnen ondersteunen daar waar nodig.

Missie:
Het TAS biedt, vanuit een provinciaal dekkend samenwerkingsverband, talenten met een lichamelijke beperking de ondersteuning om hun (top)sport ambities te realiseren.

Visie:
We nemen de vraag van het talent als uitgangspunt. Samen met onze partners en stakeholders van het TAS realiseren we optimale ondersteuning in ieder facet, zodat het talent optimaal kan presteren. Het TAS fungeert tevens als fieldlab setting voor innovatie op het kruispunt van sport, zorg en onderwijs.

De kernwaarden van waaruit we dit doen zijn: samenwerkend, ondersteunend en doelmatig.
 

Ambities tot topsport? Innovaties voor aangepast sporten? Intentie tot samenwerken? Neem contact op!