Kennistransfer

DEZE KENNISTRANSFER IS VANWEGE CORONA UITGESTELD TOT MINIMAAL VOORJAAR 2021.

U kunt zicht echter wel inschrijven. U zult t.z.t. meer informatie ontvangen per mail.

In 2019 en 2020 heeft er van uit het Trainingscentrum Aangepast Sporten (TAS) en vanuit Iedereen Kan Sporten een enquete plaats gevonden op het gebied van aangepast sporten onder de sportverenigingen in de Gemeente Beek en omgeving Parkstad. De respons was groot, waardoor wij een goed zicht op uitdagingen en knelpunten hebben gekregen. HIeronder staan de belangrijkste benoemd:

  • Kennis / ervaringen uitwisselen tussen verenigingen en professionals.
  • Ondersteuning van professionals.
  • Het vinden van vrijwilligers voor het organiseren en begeleiden van aangepaste sport activiteiten binnen de vereniging.
  • Moeite met bereiken van de doelgroep.
  • Hulp bij vinden van financiële ondersteuning (subsidies en stimuleringsregelingen).

Om samen tot oplossingen en antwoorden te komen organiseren we i.s.m. het TAS, Iedereen Kan Sporten (IKS) Westelijke mijnstreek / Parkstad  in het voorjaar van 2021 alweer de 4e kennistransferr. In de vorm van een webinar is het thema "Bijzondere doelgroepen includeren en behouden binnen de vereniging". We doen dit met gastspreker Cees Vervoorn.

Een uitdaging! Iedere keer weer wordt deze dooddoener gebruikt als het gaat om mensen met een beperking te laten participeren in trainingen of gezamenlijke activiteiten van een vereniging. Dit heeft vaak te maken met onbekendheid met de doelgroep, angst om iets fout te doen of gewoon het ontbreken van de juiste kennis om deze doelgroepen te includeren. Echter, vaak is het zo dat de doelgroep zelf het liefst wordt benaderd zoals elk ander lid van de vereniging. Niet gesepareerd of in een groepje maar gewoon als meebewegend lid van de club. Met enkele aanpassingen is dit vaak gemakkelijk te realiseren en wanneer men volledig transparant is in het hoe en het waarom verdwijnen vragen en eventuele ongemakken snel. Belangrijk hierbij is wel dat het kader van de vereniging goed is geschoold in het omgaan met doelgroepen. Immers, met de toenemende populariteit en acceptatie van de Paralympische Spelen als topsport neemt ook het aantal leden (met een beperking) van verenigingen toe. Bovendien is Nederland, zoals wel vaker het geval is, gidsland als het gaat om de integratie van aangepast sporten in onze sport- en verenigingscultuur. En dat willen we graag zo houden!

Cees Vervoorn houdt zich al zijn hele leven bezig met sport. Zo deed hij als zwemmer meerdere keren (1976, 1980 en 1984) mee aan de Olympische Spelen. Hij was nationaal recordhouder op de 100 en 200 meter vrije slag en op de 100 en 200 meter vlinderslag. Ook was hij de chef de mission van het Nederlands Paralympisch Team in 1996 en 2000. Momenteel is Cees de verbindende schakel tussen de wetenschap en de praktijk bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Kijk hier onder de video terug van Kennistransfer #1.

 

Kennistransfer #2 die via een webinar plaats vond.

 

Of de video van Kennistransfer #3.